Doanh nghiệp không được lấy tên danh nhân để đặt tên công ty

T.B (theo vov.vn) |

(QNO) - Bộ VH-TT&DL vừa ban hành thông tư số 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp (DN) phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Theo Thông tư, từ ngày 25.11.2004 doanh nhân sẽ không thể đặt tên công ty theo tên danh nhân, trừ trường hợp chủ DN có họ và tên ghi trong giấy khai sinh trùng với tên những danh nhân này.

Trường hợp DN do nhiều tổ chức, cá nhân sáng lập dự định đặt tên riêng DN bằng cách sử dụng tên riêng của một trong số những người sáng lập nhưng trùng với tên danh nhân thì việc đặt tên DN được thực hiện theo quy định như trên.

Trường hợp đặt tên riêng DN bằng cách sử dụng tên ghép của tổ chức, cá nhân sáng lập nhưng trùng với tên danh nhân thì phải có dấu gạch nối (-) giữa các tên tổ chức, cá nhân sáng lập được ghép. DN cũng không được đặt tên công ty bằng tên đất nước, địa danh trong các thời kỳ bị xâm lược và tên những nhân vật trong lịch sử bị coi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ; tên của những nhân vật lịch sử là giặc ngoại xâm hoặc những người có tội với đất nước, với dân tộc; các trường hợp khác về sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử theo quy định của pháp luật…

T.B (theo vov.vn)