Doanh nghiệp Quảng Nam tạo trầm cho cây dó bầu tại Lào

X.T.T.M |

Tin từ Công ty TNHH một thành viên Trầm hương Hoàng Trưởng, huyện Tiên Phước, đơn vị vừa ký kết hợp đồng với đối tác là Công ty Hương Vân của nước bạn Lào thực hiện việc cấy hóa chất vào cây dó bầu để tạo trầm. Theo hợp đồng ký kết, Công ty Hoàng Trưởng sẽ thực hiện việc cấy hóa chất vào cây dó bầu để tạo trầm nhân tạo trên diện tích 15 nghìn héc ta, nằm cách thủ đô Viêng Chăn 70km về phía bắc. Đây là diện tích dó bầu do Công ty Hương Vân và Tập đoàn Urec phối hợp trồng và chăm sóc đến nay đã được 7 - 8 năm tuổi. Theo đó, trong năm 2014, Công ty Hoàng Trưởng sẽ tạo trầm cho 6.000 cây dó, giá trị hợp đồng 1,2 tỷ đồng; giai đoạn tiếp theo, mỗi năm sẽ thực hiện cấy hóa chất cho 45.000 cây, giá trị khoảng 9 tỷ đồng mỗi năm.

X.T.T.M