Doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá được hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa thông qua Phương án thực hiện Chương trình bình ổn thị trường giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu chương trình phải gắn liền với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, định hướng, khuyến khích người tiêu dùng có thói quen, ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Theo đó, chương trình xác định nhóm hàng, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cần bình ổn thị trường giá cả; lựa chọn các đối tượng tham gia, gồm hộ sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp (DN) thuộc các thành phần kinh tế (gọi chung là DN); quyền lợi và trách nhiệm của DN (được hỗ trợ về lãi suất vay để chủ động dự trữ hàng hóa và tổ chức sản xuất đảm bảo nguồn hàng; được ưu tiên bố trí mặt bằng, miễn, giảm tiền thuê mặt bằng để tổ chức các điểm bán hàng bình ổn). Thời gian thực hiện chương trình từ 25.9 - 25.12 âm lịch hằng năm. DN tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn cho các DN dự trữ hàng hóa, phục vụ nhân dân khu vực miền núi và xã đảo; 50% lãi suất vay vốn cho các DN dự trữ hàng hóa, phục vụ nhân dân khu vực đồng bằng. Để đăng ký tham gia và đề nghị được hỗ trợ lãi vay, DN lập hồ sơ đăng ký tham gia chương trình gửi Sở Công Thương.

BẢO NGUYÊN