Doanh nghiệp thành lập mới tại Đà Nẵng tăng đột biến

XUÂN LAN |

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng, 4 tháng đầu năm nay đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.398 doanh nghiệp (DN), chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký thành lập mới, với tổng vốn điều lệ 5.622 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2015, tăng 39% về số lượng DN và 65% về số vốn; bình quân số vốn của một DN thành lập mới là hơn 4 tỷ đồng. Cùng  thời gian này, có 1.350 lượt DN đăng ký thay đổi tên, thay đổi trụ sở chính, bổ sung ngành nghề, tăng vốn điều lệ; đồng thời có 117 DN, chi nhánh văn phòng đại diện hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 16% so với cùng kỳ); 417 DN khó khăn, hoạt động kinh doanh không hiệu quả và 25 DN đăng ký khôi phục hoạt động trở lại trước thời hạn. Tính lũy kế đến cuối tháng 4.2016, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có 17.042 DN đang hoạt động, với tổng vốn điều lệ gần 86.000 tỷ đồng và 398 dự án FDI hoạt động với tổng vốn đầu tư là 3,66 tỷ USD (trong đó, vốn thực hiện mới đạt 1,98 tỷ USD).

XUÂN LAN