Doanh thu du lịch năm 2014 đạt 2.200 tỷ đồng

LÊ QUÂN |

Sở VH-TT&DL vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm 2015. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín đến dự.

Năm 2014, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình diễn ra theo đúng kế hoạch đã phê duyệt. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi. Hoạt động kinh doanh du lịch tiếp tục duy trì số lượng khách với tổng lượt khách tham quan lưu trú năm 2014 đạt gần 3,7 triệu lượt khách, tăng 7,07% so với năm 2013, doanh thu du lịch ước đạt 2.200 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 5.170 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động văn hóa thể thao, du lịch năm 2014 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế như chưa có nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách, công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, du lịch có chất lượng còn hạn chế, khả năng đầu tư, tôn tạo di tích chưa đáp ứng nhu cầu thực tế… Hội nghị đã thảo luận và đề ra các chỉ tiêu cơ bản cho năm 2015, trong đó, tỷ lệ gia đình văn hóa 84%; tỷ lệ thôn, khối phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 50%; 100% các trường thực hiện chương trình giảng dạy thể dục thể thao nội khóa có chất lượng…

LÊ QUÂN