Đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực NN&PTNT

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực NN&PTNT thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh. Theo phương án, sẽ đơn giản hóa 6 nhóm TTHC trong các lĩnh vực bảo vệ thực vật, trồng trọt, thủy lợi, chăn nuôi, lâm nghiệp và quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản.

Cụ thể, sẽ cắt giảm thời gian giải quyết đối với thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón; cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản; điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh; khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ, cá nhân… Ngoài ra, UBND tỉnh cũng bãi bỏ một số TTHC như thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu và xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm; thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi…

CHÂU NỮ