Đơn vị sự nghiệp đầu tiên của Tam Kỳ chuyển thành công ty cổ phần

L. BÍCH - T.QUÂN |

Sáng 18.1, Công ty CP Dịch vụ công ích đô thị TP.Tam Kỳ tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2022. Tiền thân của công ty là Ban Quản lý các công trình công cộng thành phố; vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng. Công ty hoạt động chủ yếu về dịch vụ công ích đô thị như: chăm sóc cây xanh, vận hành điện chiếu sáng công cộng, duy tu đường giao thông, sơn kẻ vạch đường, xây dựng các công trình công ích... Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước cũng như hiệu quả cạnh tranh và đem lại thu nhập cao cho người lao động. Đây là đơn vị sự nghiệp đầu tiên trên địa bàn TP.Tam Kỳ chuyển đổi hình thức sang công ty cổ phần. Các cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị công ty và định hướng sản xuất kinh doanh đến năm 2020.

L. BÍCH - T.QUÂN