Đóng cầu Thuận Phước trong 3 đêm để thử tải

QUẾ LÂM |

Lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Sở GTVT thành phố về thời gian đóng cầu và cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu Thuận Phước để thử tải cầu.

Cụ thể, đóng cầu, cấm tất cả phương tiện giao thông từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau trong 3 đêm (25, 26 và 27.3) để các đơn vị chuyên môn thực hiện công tác thử tải tại hiện trường cầu dẫn trụ T3 qua cầu; những giờ còn lại, phương tiện được lưu thông bình thường. UBND TP.Đà Nẵng giao Sở GTVT có phương án bố trí lực lượng, phân luồng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trong thời gian thực hiện việc kiểm định, thử tải cầu.

QUẾ LÂM