Đóng cửa mỏ khoáng sản vàng sa khoáng tại khu vực Pu Nếp, xã Tư

T.AN |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản vàng sa khoáng và thu hồi đất tại khu vực Pu Nếp, xã Tư, huyện Đông Giang (đã cấp cho Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 8.1.2008 của UBND tỉnh).

Mục đích của việc đóng cửa mỏ là để thanh lý, thu hồi diện tích đã khai thác hết trữ lượng của Công ty CP Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam và giao đất cho UBND huyện Đông Giang quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan; phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.Theo đó, diện tích đóng cửa mỏ: 50,79ha; gồm 2 khu: khu 1 có diện tích 48,24ha; khu 2 có diện tích 2,55ha.

T.AN