Đóng điện, đưa vào vận hành máy biến áp 40MVA tại trạm 110KV Cầu Đỏ

XUÂN LAN |

(QNO) - Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) vừa tiến hành nghiệm thu, đóng điện thành công và đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) 40MVA thuộc dự án “Nâng công suất Trạm biến áp 110KV Cầu Đỏ -E12”.

Trạm biến áp 110kV Cầu Đỏ không đủ đáp ứng phụ tải huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ, hụt khoảng 27,13MVA vào cuối năm 2014; do đó việc triển khai dự án nâng công suất trạm E12 từ (2x25) MVA lên thành (40+25) MVA hết sức cần thiết. Sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động, dự án sẽ giúp lưới điện 110kV, 22kV vận hành linh hoạt hơn, đảm bảo công suất phát triển phụ tải phát triển kinh tế - xã hội khu vực huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, khu công nghiệp Hòa Cầm và các vùng lân cận. Tổng mức đầu tư dự án hơn 17 tỷ đồng từ nguốn vốn khấu hao cơ bản và vay trong nước của PC Đà Nẵng.

XUÂN LAN