Đông Giang: Khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong phát triển nông nghiệp

NGỌC VY |

(QNO) - Ngày 20.11, UBND huyện Đông Giang tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất nông nghiệp năm 2014 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2015.

Năm 2014 tổng diện tích gieo trồng của huyện đạt hơn 3.537ha với tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 6.300 tấn, đạt 99,74% kế hoạch. Trong đó diện tích lúa 845ha, năng suất ước đạt hơn 34tạ/ha; lúa rẫy với tổng sản lượng ước đạt 1.803 tấn, năng suất bình quân đạt 18,09 tạ/ha. Ngoài ra, nông dân toàn huyện cũng thu hoạch 1.605 tấn ngô, năng suất đạt 24,5 tạ/ha, tăng 24,5 tấn so với năm 2013. Trong năm tổng đàn gia súc của huyện 14.470 con, trên 42 nghìn con gia cầm. Tỷ lệ tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt trên 80%. Trong năm toàn huyện trồng 400ha rừng theo chương trình Carbi và 661. Bên cạnh đó, trên 4,6 tỷ đồng từ các nguồn vốn dự trữ vật tư nông nghiệp, chương trình nông thôn mới… hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, ổn dịnh đời sống.

Theo kế hoạch năm 2015, Đông Giang nâng tổng sản lượng nông nghiệp lên 6.510 tấn; tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 3.505ha; trồng 715ha chuối, trồng 400ha rừng, 800ha cây cao su; khoán bảo vệ rừng gần 40 nghìn héc ta khoanh nuôi tái sinh 1.849ha rừng.

Dịp này, UBND huyện Đông Giang tặng giấy khen 3 tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc cho ngành nông nghiệp huyện năm 2014.

NGỌC VY