Dự án khu đô thị Võng Nhi (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An): Đề xuất không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội

H.PHÚC |

UBND tỉnh vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét thống nhất chủ trương không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị Võng Nhi (xã Cẩm Thanh).

Khu đô thị này có diện tích 15,6ha, được xây dựng theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán quỹ đất hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía bắc cầu Cửa Đại. Theo UBND tỉnh, dự án này dành cho các đối tượng có thu nhập cao nên bố trí nhà ở xã hội tại đây sẽ không phù hợp; địa phương sẽ nghiên cứu bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tại các vị trí, địa điểm khác. Theo luật định, nhà đầu tư có trách nhiệm nộp khoản tiền tương đương 20% trị giá quỹ đất ở của dự án vào quỹ phát triển nhà ở xã hội.

H.PHÚC