Dự án nuôi tôm tập trung tại Tam Tiến: Hoàn chỉnh thiết kế hạng mục cấp thoát nước

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn và các bên liên quan hoàn thành hồ sơ thiết kế điều chỉnh hạng mục cấp nước thoát nước thải Dự án cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung xã Tam Tiến (Núi Thành) trước ngày 30.9.2016.

UBND tỉnh thống nhất với phương án điều chỉnh thiết kế hạng mục cấp nước từ hồ chứa nước sang xây đài nước (tạo độ chênh để nước tự chảy đến khu vực sản xuất); về vị trí phải đảm bảo tối thiểu cách 100m tính từ mép nước triều cường. Đồng thời giao Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tính toán giải pháp kỹ thuật, đảm bảo giá cấp nước hợp lý để nuôi tôm; ưu tiên phương án đầu tư hệ thống cấp nước ngọt cho khu vực xã Tam Tiến để phục vụ sinh hoạt và trung hòa với nước biển cho các hộ dân nuôi tôm thay cho phương án các hộ dân tự khoan giếng lấy nước ngọt hoặc lấy nước từ sông Trường Giang để nuôi tôm; nghiên cứu, sử dụng hệ thống thoát nước thải bằng kênh kín, không sử dụng kênh hở để tránh ô nhiễm môi trường…

VĂN PHIN