Dự kiến hạ lãi suất cho vay thêm 1 - 2%

T.D |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình mới đây cho biết là năm 2014, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng tùy theo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất cho vay 1 - 2% cho các doanh nghiệp, mặc dù mặt bằng lãi suất huy động vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên. Có rất nhiều ý kiến thuận, trái chiều về việc này. Theo nhận định của giới ngân hàng thì một khi hạ lãi suất cho vay cũng đồng nghĩa với việc phải hạ lãi suất huy động, nhưng hiện tại thì lãi suất huy động khó có thể giảm thấp hơn mức lạm phát 7% như Chính phủ đề ra cho năm 2014, vì nếu lãi suất không thực dương thì khó thu hút người gửi tiền. Còn theo các chuyên gia kinh tế, khi hạ lãi suất cho vay, các ngân hàng có thể sẽ chịu thiệt, trước mắt là giảm lợi nhuận nhưng bù lại là giúp các doanh nghiệp có khả năng hồi phục. Điều này cũng là cách giúp các ngân hàng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhưng với một điều kiện là hiện tại các ngân hàng thương mại cũng cần được sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước trong bảo đảm thanh khoản.

T.D