Dư nợ cho vay toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt 54.599 tỷ đồng

Q.VIỆT |

Chiều 24.7, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam cho biết, đến ngày 30.6, tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 47.986 tỷ đồng (tăng 9,73% so với đầu năm, tăng 18,63% so với cùng kỳ năm trước). Trong khi đó, dư nợ cho vay đến cuối tháng 6 đạt 54.599 tỷ đồng (tăng 6,45% so với đầu năm, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, cho vay bằng nội tệ tiếp tục đà tăng trưởng khá, đạt 52.281 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 95,75% tổng dư nợ, tăng 9,77% so với đầu năm, tăng 17,67% so với cùng kỳ); cho vay bằng ngoại tệ quy đổi đạt 2.318 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 4,25% tổng dư nợ, giảm 36,68% so với đầu năm, giảm 7,79% so với cùng kỳ). Đến nay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đạt 88% kế hoạch tín dụng đề ra trong năm 2018. Đến cuối tháng 6, tổng nợ xấu trên địa bàn là 546,79 tỷ đồng, chiếm 1% so với tổng dư nợ.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam cho biết, trong 6 tháng cuối năm tiếp tục tổ chức thanh tra, giám sát chặt chẽ tình hình nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn; tổ chức tốt công tác điều hòa lưu thông tiền tệ, cung ứng kịp thời nhu cầu tiền mặt ra lưu thông qua nhiều kênh...

Q.VIỆT