Dư nợ giảm, nợ xấu tăng

T.D |

Tin từ UBND tỉnh, đến cuối tháng 4, tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của các ngân hàng trên địa bàn hơn 17.700 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm, nhưng tổng dư nợ cho vay nền kinh tế hiện trên 23.260 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Tổng nợ xấu hiện khoảng 818,7 tỷ đồng, chiếm 3,5%/tổng dư nợ và gia tăng 1,5% so với đầu năm. Nợ xấu chủ yếu thuộc doanh nghiệp với khoảng 93% nợ xấu. Hiện các ngân hàng đang phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp tìm hướng tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm khách hàng có nợ quá hạn, tăng cường công tác giám sát và đốc thúc trả nợ vay.

T.D