Đưa công nghệ thông tin vào lĩnh vực trồng trọt

A.T |

Từ năm 2015, Tập đoàn Fujitsu Nhật Bản sẽ bắt đầu hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin.

Tập đoàn này sẽ hợp tác với Công ty FPT của Việt Nam để nghiên cứu những điều kiện thích hợp nhất với hoạt động canh tác, từ đó chào bán cơ chế quản lý, vận hành, chăm sóc từ xa một nông trường. Trong giai đoạn đầu, toàn bộ các dữ liệu về thời tiết, thổ nhưỡng, công nghệ điều khiển từ xa… sẽ được phân tích và tổng hợp tại trung tâm dữ liệu của Fujitsu tại Nhật Bản. Sau đó, những dữ liệu này sẽ được chuyển sang các trung tâm dữ liệu của Fujitsu đặt tại các thị trường. Từ năm 2012, Fujitsu đã bắt đầu tham gia cung cấp hệ thống liên quan tới trồng trọt cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Nhận định thị trường Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung có nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm rau, quả chất lượng cao, Fujitsu muốn sớm mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á. Fujitsu dự kiến doanh số trong năm 2015 ở thị trường ngoài Nhật Bản sẽ đạt khoảng 15 tỷ yen. Được biết, Việt Nam và Nhật Bản cũng đã đạt được thỏa thuận hợp tác kỹ thuật ứng dụng vào lĩnh vực trồng trọt ở Việt Nam.

A.T