Dừng dự án xử lý rác thải xã Quế Cường

T.H |

Sau thời gian dài người dân phản ảnh về những bất cập của dự án thu gom, xử lý rác thải xã Quế Cường (Quế Sơn), UBND tỉnh thống nhất dừng thi công xây dựng và cho phép thay đổi phương án xử lý rác thải sinh hoạt từ công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh sang lò đốt chuyên dụng. Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị có trách nhiệm lập các thủ tục đầu tư lò đốt rác thải xã Quế Cường theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo môi trường, lấy ý kiến nhân dân thôn 2 và thôn 3 xã Quế Cường. Được biết, trước đây UBND tỉnh đã phê duyệt dự án với phạm vi 19,6ha, sử dụng công nghệ chôn lấp, sau khi đã điều chỉnh vốn đầu tư gần 35 tỷ đồng.

T.H