Dừng thi công kè sông Tà Làng do nhà thầu không đảm bảo năng lực

LINH CHI |

Ngày 11.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chỉ đạo UBND huyện Tây Giang (chủ đầu tư) dừng thi công gói thầu xây lắp số 2 công trình kè sông Tà Làng - trung tâm cụm xã Azứt (xã Bhalêê) do nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực để tiếp tục thực hiện.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu xây dựng, xử lý vi phạm của nhà thầu theo hợp đồng và các văn bản liên quan đã ký kết; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo đúng quy định. Ngoài ra nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành thực hiện công trình nêu trên, lựa chọn nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực thực hiện, dẫn đến kéo dài thời gian thi công, không báo cáo với cấp có thẩm quyền để xem xét, kịp thời chỉ đạo thực hiện; đồng thời tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực tiếp tục thực hiện thi công xây dựng, nhanh chóng hoàn thành toàn bộ công trình để đưa vào sử dụng đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả dự án.

LINH CHI