Dừng thu phí tại Trạm thu phí Tam Kỳ: Doanh nghiệp đã thực hiện đúng quyết định

CÔNG TÚ |

Kể từ 0 giờ ngày 20.7, Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư thương mại du lịch Hiệp Phúc đã thực hiện Quyết định số 2458/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc dừng thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Tam Kỳ.

Việc doanh nghiệp tuân thủ thực hiện quyết định của UBND tỉnh được Giám đốc Sở Giao thông vận tải - ông Nguyễn Văn Nhân kiểm chứng vào sáng nay, sau khi lãnh đạo ngành trực tiếp đến hiện trường kiểm tra. Cục Thuế tỉnh cũng đã ban hành Thông báo số 4755/TB-CT vô hiệu hóa giá trị sử dụng của biên lai thu tiền phí, lệ phí (mệnh giá từ 10.000 đồng đến 2.400.000 đồng) Trạm thu phí Tam Kỳ đối với Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư thương mại du lịch Hiệp Phúc, mã số thuế 6000235683-015, địa chỉ: quốc lộ 1, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

CÔNG TÚ