Duy Xuyên đạt tổng thu ngân sách 1.002 tỷ đồng

HOÀI NHI |

Sáng 17.12, HĐND huyện Duy Xuyên (khóa XI) khai mạc Kỳ họp thứ 10, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2018 Duy Xuyên tạo được bước chuyển tích cực trên các lĩnh vực; trong đó, so với năm 2017 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 3,5%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 14,5%, thương mại - dịch vụ tăng 18,1%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 1.002 tỷ đồng, vượt 19,3% dự toán giao. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay 2 xã Duy Trung và Duy Châu đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí theo quy định; các xã Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phước, Duy Thành, Duy Sơn tiếp tục giữ vững danh hiệu đạt chuẩn và không ngừng nâng tầm các tiêu chí. Đến cuối năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo của Duy Xuyên còn 4,01%, giảm 1,4% so với năm 2017...

HOÀI NHI