Gần 1 tỷ đồng xây dựng Đập Vực Voi, xã Quế Lộc (Nông Sơn)

MINH THÔNG |

(QNO) - UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Đập Vực Voi, xã Quế Lộc.

Công trình Đập Vực Voi, xã Quế Lộc có quy mô một đập dâng và 2 đoạn kênh dẫn nước dài 624m được bê tông cốt thép; rộng 40x50 cm, và 40x40cm, công trình có tổng mức đầu tư 975 triệu đồng, từ nguồn vốn chương trình 135 của Chính phủ. Sau 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng sẽ phục vụ tưới tiêu cho hơn 25ha lúa và hoa màu ở các thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc.

MINH THÔNG