Gần 1.691 tỷ đồng xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế

Xuân Lan |

(QNO) - UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt kết quả nhà đầu tư dự án (DA) xây dựng nút giao thông khác mức Ngã ba Huế theo hình thức BT (xây dựng- chuyển giao).

Theo quyết định, tổng giá trị đầu tư DA gần 1.691 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí xây dựng sau thuế, quản lý DA, tư vấn đầu tư, chi phí khác cũng như các khoản dự phòng. Nhà đầu tư sẽ huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay để khởi công DA vào ngày 28.9.2013. Bộ GTVT thanh toán vốn cho nhà đầu tư theo kế hoạch sau khi công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng (dự kiến từ năm 2017 – 2020).

Xuân Lan