Gần 1.7 tỷ USD đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

TRI KIẾM |

(QNO) - Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa cho biết, đến nay, trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai có 91 dự án đã cấp phép còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 1,7 tỷ USD, trong đó có 64 dự án đã đi vào hoạt động.

Riêng năm 2013, Ban quản lý đã cấp phép 9 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 4.818 tỷ đồng (tương đương 239 triệu USD), trong đó với các dự án có quy mô lớn như: dự án Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc: 25 triệu USD; dự án kinh doanh dịch vụ vận tải biển: 137 triệu USD; dự án Khu công nghiệp và cảng quốc tế Doctor Thanh: 199 triệu USD.

TRI KIẾM