Gần 200 triệu đồng xây dựng lò sấy lúa

LÊ VIẾT TRUNG |

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Điện An I, phường Điện An, thị xã Điện Bàn vừa đầu tư gần 200 triệu đồng xây dựng lò sấy lúa, công suất hơn 10 tấn lúa/lượt sấy. Đây là lò sấy lúa thứ 4 được HTX xây dựng trong khu vực trung tâm, để đáp ứng nhu cầu xử lý sấy lúa giống của HTX và xã viên sau thu hoạch. Ngoài ra, HTX củng cố sửa chữa các loại máy móc, lán trại phục vụ tốt cho các khâu xử lý giống chất lượng trước khi chuyển giao cho đơn vị liên kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Được biết trong vụ đông xuân 2017-2018, HTX liên kết với các công ty giống cây trồng trong và ngoài tỉnh sản xuất 100ha giống lúa nguyên chủng và giống cấp I, với các loại giống 13/2, QP-5, Bắc Hương 9 và Xi-23 (chiếm 45% tổng diện tích sản xuất lúa của HTX). Dự kiến trong vụ mùa này HTX thu hơn 600 tấn lúa giống các loại.

LÊ VIẾT TRUNG