Gần 23 triệu héc ta được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

H.P |

(QNO) - Bộ Tài nguyên – môi trường vừa hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tham dự.

Năm qua, ngành tài nguyên – môi trường đã triển khai nhiều chính sách pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường. Các tỉnh, thành trong cả nước đã cấp 41,6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích gần 23 triệu héc ta; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất các cấp. Ngành chỉ đạo xây dựng các quy trình vận hành liên hồ chứa; triển khai bảo vệ, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, khoáng sản; hoàn thiện dự án Luật Khí tượng thủy văn…

Đáng lưu ý, ngành đã thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,7 nghìn tổ chức, cá nhân với số tiền 140 tỷ đồng… Theo Bộ Tài nguyên – môi trường năm nay sẽ tập trung triển khai các chính sách pháp luật về môi trường, tài nguyên; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn tài trợ về các hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại Quảng Nam, nhiệm vụ trọng tâm là thực thi nghiêm túc pháp luật về bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên.

H.P