Gần 3,2 tỷ đồng phục hồi rừng ngập mặn tại xã Tam Giang

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án trồng phục hồi rừng ngập mặn tại xã Tam Giang (Núi Thành) do UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 3,2 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thực hiện năm 2014 - 2015 trên tổng diện tích hơn 27ha, trong đó gần 24ha đến trồng rừng và diện tích còn lại sẽ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung. Khi kết thúc dự án, Ban quản lý dự án Ứng phó với biến đổi khí hậu huyện Núi Thành bàn giao toàn bộ diện tích rừng trồng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung nêu trên để UBND huyện Núi Thành có kế hoạch chăm sóc và bảo vệ những năm tiếp theo.

PHÚC LÂM