Gần 37 tỷ đồng đầu tư điện chiếu sáng trên quốc lộ 1

T.LỘ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung danh mục đầu tư xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng trên quốc lộ 1 (QL1) đoạn Km947 - Km1027 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngoài các đoạn đã có hệ thống điện chiếu sáng được xây dựng hoàn trả) trong năm 2014 và bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh để thực hiện.

Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng trên các đoạn thuộc QL1 (ngoài các đoạn đã được xây dựng hoàn trả hệ thống điện chiếu sáng thuộc 2 dự án mở rộng QLI, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam), với tổng chiều dài khoảng 38km, tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư xây dựng mới hoàn chỉnh 11,34km hệ thống điện chiếu sáng đoạn qua các khu vực thị tứ, khu đông dân cư (Quán Gò, Kế Xuyên, phía Nam cầu Ông Bộ…) và lắp đặt trước phần ngầm các đoạn còn lại 26,81km.

T.LỘ