Gần 38 tỷ đồng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014

BẢO NGUYÊN |

Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh trong kế hoạch tài chính năm 2014 vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Tổng số tiền để thực hiện dự án hơn 37,7 tỷ đồng, trong đó, vốn ADB hơn  33,7 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng.

Dự án gồm 2 hạng mục: dự án thí điểm (nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt khu trung tâm huyện Tây Giang) và dự án giai đoạn 2 (đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý vệ sinh môi trường liên xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong thuộc huyện Điện Bàn).

BẢO NGUYÊN