Gần 4,3 tỷ đồng sửa chữa 3 trạm bơm tại Điện Bàn

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa các trạm bơm điện Cẩm Văn, Đông Quang và Thanh Quýt (thị xã Điện Bàn).

Đây là dự án nhóm C do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam làm chủ đầu tư. Theo đó, sẽ kiên cố sàn mái nhà máy, lợp tôn chống thấm, sửa chữa nhà quản lý trạm bơm, tường rào và một số hạng mục bị hư hỏng... nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý, vận hành trạm bơm điện và cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, mỹ quan nơi làm việc. Dự án thực hiện từ năm 2018 - 2020, dự kiến tổng mức đầu tư của dự án gần 4,3 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư 70% từ nguồn vốn chương trình kiên cố hóa kênh mương.

CHÂU NỮ