Gần 4,7 tỷ đồng giải phóng mặt bằng trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

BẢO NGUYÊN |

Ngày 26.2, UBND tỉnh phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT603 nối dài, giai đoạn 2), thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tại xã Điện Ngọc (Điện Bàn) với tổng kinh phí gần 4,7 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho 135 hộ và 1 đơn vị có đất thuộc diện giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh giao Ban Quản lý phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chịu trách nhiệm bố trí đủ nguồn kinh phí và phối hợp thực hiện chi trả tiền bồi thường theo phương án được phê duyệt.

BẢO NGUYÊN