Giá cước vận chuyển hàng hóa từ Thanh Hà đến Cù Lao Chàm 5.412 đồng/tấn/km

ĐỖ HUẤN |

UBND tỉnh vừa phê duyệt và ban hành giá cước vận chuyển hàng hóa từ bến cá Thanh Hà đến Cù Lao Chàm với cự ly bình quân 28,1km.

Theo đó, mức giá cước vận chuyển là 152.083 đồng/tấn đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương 5.412 đồng/tấn/km. Đơn giá cước vận chuyển hàng hóa trên được thanh toán toàn bộ hoặc một phần từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trường hợp có biến động lớn về giá cước vận chuyển hàng hóa, UBND thành phố Hội An có trách nhiệm đề xuất giá, gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

ĐỖ HUẤN