Gia hạn, cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá 67

VĂN PHIN |

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thu hồi nợ và bảo toàn nguồn vốn vay đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Chi cục Thủy sản tỉnh (thuộc Sở NN&PTNT) vừa có văn bản về cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với các tàu cá 67.

Theo đó, các tàu cá đóng mới, nâng cấp theo Nghị định 67/2014/ND-CP chỉ được gia hạn, cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản khi có mua bảo hiểm thân tàu cá; thời hạn gia hạn, cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản tối đa bằng thời hạn hiệu lực của bảo hiểm thân tàu cá. Để được gia hạn, cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản, các chủ tàu cá phải xuất trình bản sao có công chứng giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá còn hiệu lực.

VĂN PHIN