Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp Tiên Phước đạt hơn 1.000 tỷ đồng

D.LỆ |

Theo báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện Tiên Phước lần thứ 7 (khóa XI) tổ chức vào sáng qua 18.12, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương trong năm 2018 đạt 1.014 tỷ đồng (tăng 7,9% so với năm 2017), trong đó giá trị kinh tế vườn đạt hơn 307 tỷ đồng, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 215 nghìn tấn, giá trị đạt 200 tỷ đồng.

Toàn huyện đã chuyển đổi 99ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn. Tiên Phước hỗ trợ nhân dân chỉnh trang 142 mô hình vườn theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, hiệu quả với diện tích 25ha; phát triển 300 mô hình kinh tế vườn, diện tích hơn 200ha; chất mới 4,5km bờ đá ở vùng lõi du lịch...

D.LỆ