Giải ngân thêm 5,6 tỷ đồng cho nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh

NHÃ PHƯƠNG |

Chiều 27.12, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đồng chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kết luận số 61-KL/TW (ngày 3.12.2009) của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân giai đoạn 2010 - 2020” và Quyết định số 673/QĐ-TTg (ngày 10.5.2011) của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” trong năm 2016.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm nay hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền những cơ chế, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp - nông dân - nông thôn đến với đông đảo cán bộ, hội viên. Bên cạnh việc tổ chức 283 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho 14.142 lượt nông dân thì năm 2016 Trung tâm Dạy nghề & hỗ trợ nông dân (trực thuộc Hội Nông dân tỉnh) còn phối hợp với ngành liên quan và chính quyền các địa phương mở 89 lớp đào tạo nghề cho 2.937 lao động nông thôn với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng. Trong năm 2016, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục giải ngân 5,6 tỷ đồng từ kênh vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho 13 dự án và 134 hộ dân vay đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh. Như vậy, tính đến thời điểm này tổng dư nợ của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh xấp xỉ 43,7 tỷ đồng và tổng dư nợ của nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT là 1.302 tỷ đồng. Hầu hết mô hình được vay vốn ưu đãi để sản xuất - kinh doanh đều mang lại hiệu quả kinh tế cao.

NHÃ PHƯƠNG