Giải ngân vốn trong vòng 1 giờ

T.D |

Techcombank đã chính thức cho ra mắt gói tài trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gồm những lợi ích vượt trội dành riêng cho các doanh nghiệp trong ngành xăng dầu, nhất là thương nhân nhận quyền bán lẻ - một mắt xích quan trọng trong chuỗi phân phối xăng dầu đến người tiêu dùng.

Ngân hàng này sẽ giải ngân nhanh trong vòng 1 giờ, tỷ lệ cho vay lên đến 95% giá trị định giá tài sản đảm bảo (bất động sản, máy móc thiết bị, trụ bơm xăng, hệ thống bể chứa…) và hàng hóa hình thành trong tương lai.

T.D