Giải quyết dứt điểm các vướng mắc giải phóng mặt bằng đường cao tốc

VĂN PHIN |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng vừa ký Công văn số 4256/UBND-KTN (ngày 5.9.2016) về việc tập trung kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua huyện Núi Thành.

Theo báo cáo của Ban Quản lý đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tại xã Tam Mỹ Tây hiện có 16 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời. Khu tái định cư Vườn Trường 2 (xã Tam Mỹ Tây) đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành, tiến độ giao đất để người dân tái định cư rất chậm. Tại xã Tam Mỹ Đông còn 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường; 25 hộ đã nhận tiền nhưng chưa di dời. UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các phòng liên quan của huyện và UBND xã Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây kiểm tra, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc nêu trên, bàn giao kịp thời mặt bằng cho nhà thầu thi công.

VĂN PHIN