Giải tỏa dịch lở mồm long móng tại xã A Vương - Tây Giang

VĂN SỰ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3299/QĐ-UBND chính thức công bố hết dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc tại xã A Vương (Tây Giang). Theo đó, từ nay việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc và các sản phẩm từ gia súc trên địa bàn xã được phép hoạt động trở lại bình thường. Ngoài xã A Vương, UBND tỉnh cũng quyết định bãi bỏ việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong công tác phòng dịch tại những vùng khống chế gồm xã Dang, A Tiêng, Bha Lêê (Tây Giang); xã Tà Lu, A Rooih, thị trấn P’rao (Đông Giang) và vùng đệm gồm xã A Nông, Leng (Tây Giang); Zuôih (Nam Giang); Ma Cooih, Za Hung, Zơ Ngây, Sông Kôn (Đông Giang).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện khâu giám sát, phòng bệnh, bảo vệ đàn gia súc của địa phương theo quy định hiện hành của Nhà nước; kịp thời có biện pháp phòng, chống không để dịch bệnh tái bùng phát.

VĂN SỰ