Giảm quy mô, diện tích quy hoạch mỏ đá sau khi đường cao tốc hoạt động

TÙNG CHI |

UBND tỉnh vừa thông báo thống nhất chủ trương  điều chỉnh giảm diện tích quy hoạch đối với 5 điểm mỏ đá xây dựng trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (có số hiệu NT1A, NT3A, NT4A, NT8A, NT7A1, A2 theo quyết định vào năm 2014 của  UBND tỉnh).  Lý do, các điểm mỏ này ảnh hưởng đến hành lang an toàn của đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bảo đảm khoảng cách an toàn từ mỏ đá đến đường cao tốc là 500m. Đối với 6 điểm mỏ quy hoạch đá xây dựng trên địa bàn huyện Núi Thành có số hiệu NT1A, NT2A, NT2B, NT3A, NT5A, NT6A ban hành kèm theo quyết định nêu trên của UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ cho phép hoạt động đến hết thời hạn của giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp, không được gia hạn hoặc cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh yêu cầu, các đơn vị được cấp phép khai thác tại các điểm mỏ này, sau khi hết hạn giấy phép, phải thực hiện ngay công tác đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và bàn giao diện tích đất được thuê cho UBND huyện Núi Thành quản lý. Việc này nhằm thực hiện chủ trương giảm quy mô số lượng mỏ đá và tránh ảnh hưởng trong phạm vi hành lang đường cao tốc. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng quyết định quy hoạch, sắp xếp 4 điểm mỏ được phép tồn tại lâu dài. Trong đó có mỏ đá Chu Lai NT9A phục vụ cho ngành đường sắt. Bởi vì các điểm mỏ này không hoặc ít ảnh hưởng đến hành lang an toàn của đường cao tốc.

TÙNG CHI