Giám sát, điều khiển cắt điện từ xa

THÀNH CÔNG - PHƯƠNG HOÀNG |

Ứng dụng công nghệ giám sát và điều khiển cắt điện từ xa, Công ty Điện lực Quảng Nam đã giảm đáng kể thời gian mất điện của khách hàng.

Với yêu cầu điều độ cung cấp điện và thường xuyên phải bảo dưỡng, khắc phục sự cố đường dây, điện lực buộc phải cắt điện tại nhiều thời điểm, do đó tác động không nhỏ đến thời gian sử dụng của khách hàng. Để giảm thời gian cắt điện, Công ty Điện lực Quảng Nam đã tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát điều khiển từ xa tại một số máy cắt có tính năng tự động đóng điện (máy cắt recloser) trên đường dây. Theo ông Phan Văn Hải - Phó Trưởng phòng Điều độ Công ty Điện lực Quảng Nam, đơn vị hiện quản lý vận hành tổng cộng 80 máy cắt recloser. Các máy cắt này có tính năng tự động cắt và đóng điện trong trường hợp sự cố thoáng qua trên các đường dây trung thế. Nhưng để có thể chủ động đóng cắt phục vụ công tác và kiểm soát trạng thái máy cắt khi có sự thay đổi, công nhân phải trực tiếp đến vị trí máy cắt để thao tác. Đối với những máy cắt nằm trên địa hình phức tạp, đường sá đi lại xa xôi, việc điều động nhân lực đến kiểm tra và thao tác đóng lại máy cắt sẽ tốn nhiều thời gian và thời gian mất điện của khách hàng cũng sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện. Đây chính là trở ngại khá lớn trong nhiều năm qua, do đó việc lắp đặt thiết bị giám sát, điều khiển từ xa tại các máy cắt này được xem là giải pháp tiên phong hạn chế việc mất thời gian, nhân lực để thao tác đóng cắt trên máy cắt. Việc này còn góp phần đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện chung cho công ty trong quá trình vận hành cấp điện. “Với yêu cầu ngày càng cao về chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, việc lắp đặt hệ thống giám sát, thao tác điều khiển từ xa đối với các máy cắt đang phát huy rất hiệu quả, giúp giảm nhân công và thời gian đáng kể. Qua hệ thống giám sát, điều khiển thao tác từ xa recloser, các điều độ viên có thể theo dõi trực tiếp tình trạng mang điện của các thiết bị, kiểm tra các thông số dòng điện, điện áp cấp điện cho khu vực, phân tích nguyên nhân để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời điều độ viên cũng có thể thao tác đóng cắt khi có sự cố trên đường dây” - ông Hải nói thêm.

Theo kết quả thử nghiệm, thiết bị giám sát làm việc chính xác, tin cậy. Thời gian thao tác nhanh, các thông tin cần khai thác được phản ánh chính xác. Đây là giải pháp hữu hiệu góp phần giảm thời gian mất điện của khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong bối cảnh hiện tại. Thành công này cũng đã mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Quảng Nam đã không ngừng đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, trong đó có việc lắp đặt thiết bị giám sát, điều khiển từ xa đối với các máy cắt recloser. Đây cũng là bước chuẩn bị để đưa vào vận hành hệ thống lưới điện thông minh SCADA mà công ty đang triển khai.

THÀNH CÔNG - PHƯƠNG HOÀNG