Giám sát hoạt động thu hồi cát trắng tại khu vực xây dựng khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp

VĂN PHIN |

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc là Trung tâm Phát triển hạ tầng và Phòng Quản lý tài nguyên - môi trường phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư theo đúng quy định tại khu vực đầu tư xây dựng khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp; kiểm tra, xác định mặt bằng, tọa độ vị trí được cấp phép khai thác cát trắng để bàn giao cho Công ty CP Kính cường lực Chí Thành và Công ty TNHH MTV An An Hòa. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi hoạt động khai thác, thu hồi cát trắng, công tác hoàn thổ mặt bằng sau khai thác và đề nghị đơn vị khai thác thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường được phê duyệt; kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát trắng…

VĂN PHIN