Giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm

CHÂU NỮ |

Kế hoạch giám sát lưu hành vi rút cúm gia cầm và các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh năm 2017 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo kế hoạch, sẽ lấy mẫu để giám sát sự lưu hành của vi rút cúm gia cầm tại 6 chợ buôn bán gia cầm gồm chợ Hòa Hương (Tam Kỳ), Vĩnh Điện (Điện Bàn),  Ái Nghĩa (Đại Lộc), Nam Phước (Duy Xuyên), Hà Lam (Thăng Bình), Tam Anh (Núi Thành); tại 6 cơ sở/điểm giết mổ gia cầm gồm: cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung xã Điện Thọ của HTX Dịch vụ nông nghiệp Điện Thọ 2 (xã Điện Thọ, Điện Bàn), cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc), điểm giết mổ gia cầm Lương Văn Khiêm (xã Tam Phú, Tam Kỳ), điểm giết mổ gia cầm Nguyễn Cường (xã Tam Ngọc, Tam Kỳ), điểm giết mổ gia cầm Lê Thị Như Ngọc (xã Cẩm Hà, Hội An), điểm giết mổ gia cầm Trương Xuân Thuận (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình); tại hộ chăn nuôi gia cầm (nông hộ, gia trại, trang trại) tại các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành. Đối tượng lấy mẫu là gà, vịt, vịt xiêm, chim cút đang nuôi tại các hộ chăn nuôi (nông hộ, gia trại, trang trại); thu gom về giết mổ tại các cơ sở/điểm giết mổ gia cầm; thu gom bán tại các chợ buôn bán gia cầm. Mỗi tháng sẽ lấy mẫu một vòng, liên tục trong thời gian 6 tháng của năm 2017 với tổng số mẫu cần lấy 720 mẫu .

Đối với việc kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ lấy mẫu thịt gia cầm sống không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y tại các điểm, chợ kinh doanh, buôn bán sản phẩm gia cầm trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố với 120 mẫu.

CHÂU NỮ