Giao hơn 11ha đất cho 3 doanh nghiệp đầu tư sản xuất

HOÀNG THƠ |

UBND huyện Duy Xuyên vừa bàn giao 11,3ha đất cho 3 doanh nghiệp đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó Công ty Rio Industries (Hàn Quốc) được giao 4,5ha đất tại Cụm công nghiệp Tây An; Công ty TNHH Dệt may Tấn Minh được giao 1,7ha tại thôn Câu Lâu Tây, xã Duy Phước; Công ty TNHH một thành viên Sơn Hà được giao 2,3ha đất tại Cụm công nghiệp Tây An và 2,8ha đất tại Cụm công nghiệp Gò Mỹ, xã Duy Tân. Các doanh nghiệp này được miễn trả tiền thuê đất 11 năm đầu, 39 năm còn lại phải trả tiền thuế đất theo quy định của UBND tỉnh.

HOÀNG THƠ