Giao tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vùng đông nam

H.PHÚC |

Chiều 2.8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì hội nghị sơ kết công tác thực hiện xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai các xã vùng đông nam.

Theo Sở Tài nguyên - môi trường, tại 4 xã vùng đông TP.Tam Kỳ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đã viết đến ngày 31.7 là 26.883 giấy trên 34.348 hồ sơ (đạt hơn 78% so với hồ sơ đã đăng ký chốt lại để thực hiện trong năm 2016). Tại huyện Thăng Bình, có 19.149 GCNQSDĐ đã viết trên 21.025 hồ sơ đã đăng ký kê khai cần phải xử lý, đạt hơn 91%. Đáng chú ý tại 2 xã Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên), tỷ lệ cấp GCNQSDĐ đã viết so với số lượng hồ sơ đã kê khai đăng ký là 3.649 giấy trên 4.213 hồ sơ, đạt hơn 86,6%. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu chính quyền các địa phương vùng đông thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên theo hệ thống hồ sơ địa chính dạng số, khai thác, vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo quy định. Đồng thời giao Sở Tài nguyên - môi trường làm việc với các đơn vị thi công tiến hành lập thủ tục kiểm tra nghiệm thu và bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư, phòng tài nguyên - môi trường, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và UBND xã. Đối với các hồ sơ không đủ điều kiện thì rà soát cập nhật cụ thể số liệu để bàn giao cho địa phương và lập hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo quy định với 12 xã dở dang. Riêng 7 xã của huyện Thăng Bình và Quế Sơn, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện cần cử cán bộ đứng điểm tham gia với địa phương giải quyết các trường hợp vướng mắc, phát sinh, sớm hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ trước ngày 31.12.2017.

H.PHÚC