Giống bắp lai biến đổi gen CP 501S cho năng suất cao

VĂN SỰ |

Sáng qua 17.8, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với ngành nông nghiệp thị xã Điện Bàn tổ chức hội thảo đầu bờ nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất khảo nghiệm giống bắp lai biến đổi gen CP 501S tại xã Điện Trung.

Vụ hè thu 2016, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện mô hình này trên một số diện tích đất thịt nhẹ - trung bình ở vùng bãi bồi ven sông có độ ẩm cao thuộc xã Điện Trung. Tại hội thảo, ngành chuyên môn và nông dân địa phương cho biết, giống bắp lai biến đổi gen CP 501S có tỷ lệ cây sống cao, bộ rễ khỏe, thời gian sinh trưởng 105 ngày, từ đầu vụ đến nay hầu hết ruộng bắp CP 501S đều phát triển tốt, năng suất bình quân đạt khoảng 90 tạ/ha, cao hơn 15 tạ/ha so với nhiều loại bắp lai lâu nay nhà nông sản xuất. Theo tính toán, sau khi trừ chi phí đầu tư thì 1ha bắp lai CP 501S cho mức lãi ròng gần 38,7 triệu đồng, trong khi đó những ruộng bắp lai canh tác đại trà trên cùng chân đất chỉ lãi hơn 26,6 triệu đồng/ha.

VĂN SỰ