Hạn chế việc di dời lưới điện do mở rộng đường nông thôn

ĐÔNG PHƯƠNG |

Ngày 3.3, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo UBND các huyện, thành phố lưu ý khi xây dựng quy hoạch chi tiết các xã nông thôn mới cần nghiên cứu kỹ lưới điện hiện trạng nhằm hạn chế việc di dời lưới điện do mở rộng đường nông thôn; đồng thời khi xây dựng mới lưới điện cần xem xét việc phù hợp với quy hoạch xã nông thôn mới để hạn chế di dời do vướng quy hoạch.

UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Trung ương để thúc đẩy về nguồn vốn cho dự án cấp điện các thôn, bản chưa có điện nông thôn, miền núi tỉnh đối với các danh mục do tỉnh đầu tư; Công ty Điện lực Quảng Nam đề xuất cơ chế, báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đối với các danh mục do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư.

ĐÔNG PHƯƠNG