Hàng hóa qua cảng tại Quảng Nam tăng mạnh

LÊ QUÂN |

Theo thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển 10 tháng năm 2018 đạt hơn 430 triệu tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Quảng Nam là địa phương có khối lượng hàng hóa qua cảng tăng cao nhất cả nước trong vòng 10 tháng qua, hơn 2.172 nghìn tấn. Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Bùi Thiên Thu, các cảng biển tại khu vực Quảng Nam có sản lượng hàng hóa thông qua cao nhất so với cả nước (tăng 109,93%, từ 1.035 nghìn tấn lên 2.172 nghìn tấn), chủ yếu lượng hàng khô và hàng tổng hợp là máy móc thiết bị phục vụ cho việc xây dựng và sản xuất của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Được biết, UBND tỉnh đã trình Quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 lên các cấp thẩm quyền phê duyệt, trở thành cảng biển loại 1 mang tầm quốc gia và là cảng đầu mối của khu vực miền Trung. Theo quy hoạch, lượng hàng hóa thông qua cảng dự kiến vào năm 2020 đạt khoảng 5 - 5,8 triệu tấn/năm, năm 2030 là 11,7 - 12,7 triệu tấn/năm. Ngoài 2 khu bến Kỳ Hà và Chu Lai, khu vực vịnh An Hòa (huyện Núi Thành) hội đủ các điều kiện để phát triển thêm một số khu bến khác như khu vực kín gió, hiện trạng đã có tuyến luồng vào cảng; khu vực hậu cần cảng diện tích lớn, điều kiện kết nối giao thông thuận lợi...

LÊ QUÂN