Hết năm 2014, sẽ có khoảng 90% doanh nghiệp khai thuế qua mạng

T.D |

Tin từ Cục Thuế Quảng Nam, trong vòng hơn một tháng qua, cơ quan này đã tiếp nhận trên 798 hồ sơ khai thuế qua mạng và hiện đã có khoảng trên 416 doanh nghiệp đăng kỳ kê khai thuế qua mạng.

Cục Thuế Quảng Nam phấn đấu đến ngày 31.12.2014 sẽ đạt khoảng 90% doanh nghiệp mà Văn phòng Cục Thuế đang quản lý tham gia khai thuế qua mạng.

T.D