Hỗ trợ 10.000 hạt giống sâm Cao Ly cho huyện Tây Giang

Đình Hiệp |

Ông Trần Công Ta, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Tây Giang cho biết, Công ty Dược Quảng Nam vừa hỗ trợ Tây Giang 10.000 hạt giống sâm Cao Ly (Hàn Quốc).

Hiện nay số hạt giống này đã được xử lý lên mầm và ươm bầu tại khu vườn ươm của trạm (tại trung tâm huyện) và sẽ triển khai trồng vào cuối tháng 12 này tại hai xã Ch’Ơm và Ga Ri với diện tích khoảng 2ha. Đây là loại cây dược liệu quý được trồng thí điểm tại huyện miền núi Tây Giang. Trước đó huyện Tây Giang đã di thực và trồng thành công sâm Ngọc Linh tại xã Ch’Ơm và Ga Ri với số lượng gần 2.000 cây.

Đình Hiệp