Hỗ trợ 1,9 tỷ đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp

PHẠM LỘC |

Thực hiện Quyết định số 33 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đẩy mạnh cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phòng NN-PTNT huyện Điện Bàn đã đề nghị UBND huyện phê duyệt hỗ trợ nông dân mua 17 máy gặt đập liên hợp, 22 máy làm đất 4 bánh và 2 máy sấy. Số máy móc trên được dùng để phục vụ làm đất, thu hoạch, sơ chế biến các loại nông sản với kinh phí hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng.

Cạnh đó, Phòng NN-PTNT huyện cũng đã dùng tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng để triển khai công tác “dồn điền đổi thửa” tại 2 xã Điện Phước và Điện An với tổng diện tích trên 57ha.

PHẠM LỘC